Klachtenreglement

Ergotherapy4support doet er alles aan om uw behandeling/ begeleiding zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan er iets misgaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Bespreek uw probleem of klacht met de ergotherapeut.

Als u kenbaar maakt waar u ontevreden over bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt kan samen met u gezocht worden naar een oplossing.
De klacht kan u zowel schriftelijk (per brief of per e-mail) als mondeling bij Ergotherapy4support indienen.


Klachtenloket Paramedici

Levert het gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot Klachtenloket Paramedici. De klachtenafhandeling vindt plaats via het klachtenloket Paramedici bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Ergotherapy4support is hierbij aangesloten.

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt dan uw klacht. De klachtenfunctionaris geeft ook advies over het indienen en formuleren van de klacht en zoekt naar een oplossing. Kijk voor meer informatie over klachtenprocedures op www.klachtenloketparamedici.nl