Algemene voorwaarden

Aanmelding en afspraken

Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken met de ergotherapeut. De ergotherapeut zal een korte screening bij u afnemen om te beoordelen of zij de geschikte therapeut voor uw hulpvraag is.

Voor een enkele verzekering is het niet mogelijk middels DTE te starten. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit ruim van te voren, minimaal 24 uur, te melden bij de ergotherapeut. Voor niet tijdig afgezegde afspraken wordt een bedrag van €40,- bij u in rekening gebracht. Wanneer u een behandeling hebt afgezegd dient u ook de verantwoordelijkheid op u te nemen om een vervolgafspraak te plannen. Neem hiervoor contact op met de ergotherapeut.

Ergotherapy4support heeft met (bijna) alle verzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Enkele zorgverzekeringen bieden extra uren in het aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Indien u zelf de verdere behandeling bekostigt rekent Ergotherapy4support met de volgende tarieven:
Behandeling per kwartier: € 16,00
Uithuis toeslag: € 26,67

Diversiteit

Wanneer u er bezwaar tegen heeft om door een ergotherapeut van de andere sekse behandeld te worden dient u dit voor de eerste afspraak aan te geven. Ergotherapy4support zal met u bekijken welke alternatieven er geboden kunnen worden.

Vertrouwelijkheid

De onderwerpen die u met uw ergotherapeut bespreekt zijn te allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Indien uw ergotherapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners (zoals uw huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zal zij dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u graag informeren middels onze algemene voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kan verwachten.