Wat is Ergotherapie?


Ergotherapie streeft er naar om mensen zo optimaal mogelijk te laten functioneren op het gebied van persoonlijke verzorging,  huishouden, vervoer, wonen, werk, school en vrijetijdsbesteding. Ergotherapie richt zich op het oplossen, verminderen en voorkomen van praktische problemen in uw dagelijks leven die veroorzaakt worden door een aandoening, beperking of handicap. Niet de aandoening staat centraal, maar de gevolgen die u ervaart in uw dagelijks leven.
Ergotherapie is een paramedisch beroep.Voor wie?


Ergotherapy4support is er voor kinderen van 5 t/m 18 jaar, volwassenen en ouderen.Hoe werkt Ergotherapy4support?


U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken met de ergotherapeut van Ergotherapy4support. Een verwijzing van de huisarts is niet meer nodig.

De ergotherapeut stelt in een gesprek met u vast wat uw problemen zijn maar ook wat uw mogelijkheden zijn in het dagelijks leven.

De afspraken worden zoveel mogelijk in uw eigen woonomgeving of werkplek gemaakt. In uw eigen woon of werk omgeving ontstaan immers de problemen.

Er wordt gekeken naar dagelijkse handelingen die belangrijk voor u zijn. Dagelijkse handelingen kunnen getraind of op een andere manier worden uitgevoerd, eventueel met een hulpmiddel of voorziening. Er wordt naar praktische oplossingen gezocht.


De ergotherapeut biedt ook support bij het proces van aanvraag tot levering van

hulpmiddelen, voorzieningen, woonruimteaanpassingen of aanpassingen op de werkplek.Ergotherapy4support


Ergotherapy4support is een eerstelijnspraktijk voor Amsterdam en omgeving.
Als het nodig is kan overleg plaatsvinden met uw behandelend arts, uw specialist of fysiotherapeut. Door deze intensieve samenwerking wordt u snel en effectief geholpen.